Aktivitetsinformation

SvenskaEnglish

PADI Tec Deep Diver

DatumKlockslagAktivitet

Fullbokat

PADI Tec Deep Diver

Datum: 2018-05-22 - 2018-05-22

Beskrivning

PADIs Tec Deep-kurs är en kombination av Tec 40, 45, 50 och Trimix 50.

PADIs Tec - kurser lär ut tekniker och procedurer nödvändiga för att säkert dyka utanför den traditionella sportdykningens gränser. Kursen är en av de mest krävande du kommer att gå men också en av de mest givande. Tec Deep-kursen och avancerad dykning är inte för alla. Om du vill nå de djupare vraken och dykplatserna och är villig att acceptera de ökade riskerna väntar fantastiska dykupplevelser!

Innehåll

Totalt under kursen skall minst 14 dyk göras. De djupa dyken görs på trimix.

Teorin är uppdelad i följande delar: utrustning, gasplanering, tekniker och procedurer, nödfallsprocedurer, teamdykning, att tänka som en teknisk dykare samt lite heliumteori. All teori varvas med praktiska exempel och problemlösningar där man omsätter teorin i verkligheten.

I ämnet gasplanering kommer att titta på och jämföra olika dykplaneringsprogram. De program som vi brukar ta upp är V-planer och GAP. Om intresse finns om andra program kan vi ta upp dessa också. Tyngdpunkten kommer att ligga på att förstå olika dekompressionsmodeller och se hur man kan använda dessa för säker dykning. En stor bit kommer att handla bubbelmodeller, till exempel RGBM.

Totalt behöver vi mellan 6 och 8 kursdagar beroende på tillgång på bassäng och dykplatser.

Förkrav och utrustning:

PADI Rescue diver eller motsvarande
EFR primary och secondary care eller motsvarande, max 24 månader gammal

Minst 100 loggade dyk varav minst 20 på nitrox, 25 djupare än 18 m. och 15 djupare än 30 m.

Godkänd läkarundersökning max 12 månader gammal.

Utrustningskrav:
Dubbelpaket med manifold och isolering, minst 12 liter vardera.
Två regulatorer varav en med en s.k. longhose och en med manometer.
BCD och harness med tillräcklig flytkraft, helst SS platta och blåsa.
Dekoflaska(or) med regulator och manometer godkänd för 100% syrgas.
2 st deko säckar eller SMB, helst en röd och en gul.
1 huvudlampa med batteripack och minst 1 reservlampa.
Minst 2 st skärverktyg
Minst en linrulle och minst en med tillräckligt med lina för att släppa säck från maxdjup.
2 st tid och 2 st djupmätare.
Skrivskiva för dykplanen + extra skrivskivor för nödfallsplaner
Extra mask.

Pris

11500 Kr (Priset inkluderar en en anmälningsavgift på 5750 Kr, resterande (5750 Kr) skall senast betalas vid kursstarten:2018-05-22