Intro to cave

SvenskaEnglish
Kalender för Intro to cave

cave_intro_banner

IANTD Intro to Cave – kursen fokuserar på de tekniker och färdigheter som krävs för att dyka i grottsystem bortom dagsljuszonen. Dina färdigheter kommer att utvecklas rejält under tiden du utforskar mer och mer av grottsystemen. Som certifierad Intro to Cave – dykare får du följa main line i grottor inom säkra gränser för ditt gasförråd.

Kursen innehåller teori samt sex stycken dyk med minst 100 minuters (160 minuter om du gör kursen med rebreather) bottentid. Om du redan är certifierad som Cavern Diver innehåller kursen fyra dyk.

IANTD Intro to Cave kan genomföras antingen på OC(backmount eller sidemount) eller på CCR. Vilket leder till att du antingen blir certifierad som IANTD Introductory Cave Diver eller IANTD Rebreather Introductory Cave Diver.

Förkrav:

 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande
 • IANTD Cavern Diver (om man inte kombinerar båda kurserna)
 • 50 loggade dyk
 • 15 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll

Förkrav (Rebreather):

 • PADI Tec CCR 40 eller motsvarande
 • Minst 36 loggade dyk och minst 25 dyk på rebreathern du använder på kursen
 • 18 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll


Utrustningskrav (OC):

 • Full utrustning för teknisk dykning(Backmount eller Sidemount)
 • En primär lampa
 • Två backuplampor
 • Primär och sekundär linrulle
 • Linpilar och cookies

Utrustningskrav (för CCR):

 • En av följande rebreathers (anpassade för teknisk dykning)
  AP Inspiration
  VMS Sentinel
  Poseidon
  JJ CCR
  DiveRite O2ptima
 • Full utrustning för teknisk rebreather dykning
 • Bailoutflaskor och regulatorer
 • En primär lampa
 • Två backuplampor
 • Primär och sekundär linrulle
 • Linpilar och cookies

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog