Full cave

SvenskaEnglish

cave_full_banner

IANTD Full Cave Diver eller IANTD Technical Cave Diver  – kursen ser lite olika ut beroende på vad du har för tidigare utbildning, om du till exempel är certifierad som Intro to Cave eller om du är certifierad som teknisk dykare i öppet vatten tidigare.

Kursen innehåller 8 stycken dyk och minst 400 minuter under vattnet (12 stycken dyk och 500 minuter om du inte är certifierad som Intro to Cave Diver). Kursen har ett maxdjup på 39 meter (om du inte går Techical Cave Diver då maxdjupet är beroende av ditt tidigare trimixcertifikat).

På kursen får du bland annat lära dig tekniker för komplex navigation i grottor, att hantera nödsituationer i grottor och om du går Technical Cave programmet hur du dekar i grottmilljö.  

Förkrav (om du har Intro to Cave cert):

 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande
 • IANTD Intro to Cave Diver (om man inte kombinerar båda kurserna)
 • Minst 50 loggade dyk
 • 18 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll

Förkrav (för komplett kurs inkl. Cavern och Intro to cave):

 • Minst 100 loggade dyk och god förmåga att hantera dubbelpaket eller sidemout utrustning
 • 18 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll

Förkrav (Technical Cave Diver):

 • PADI Tec 40 eller motsvarande
 • IANTD Intro to Cave Diver (om man inte kombinerar båda kurserna)
 • Minst 50 loggade dyk
 • 18 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll


Utrustningskrav:

 • Full utrustning för teknisk dykning(Backmount eller Sidemount)
 • En primär lampa
 • Två backuplampor
 • Primär och sekundär linrulle
 • Linpilar och cookies

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog